Recensioner

"Medicin på webben" har, förutom alla positiva reaktioner från enskilda läsare, recenserats i flera olika sammanhang:

Läkartidningen (Mikael Hasselgren)
"En bok om Internet kan te sig som en paradox men denna guide fungerar som ett bra komplement till den dator som många av oss umgås med i arbetet. Det är en trevlig, humoristisk och lättläst bok.
Den vänder sig till sjukvårdsanställda och studerande som söker medicinsk information och har en tydlig allmänmedicinsk profil. I dag finns knappas några IT-illitterata läkare men därmed inte sagt att vi inte kan bli bättre på att använda de resurser som står till buds. Boken innehåller beskrivningar av femtio riktigt bra webbplatser, genvägar på tangentbordet, smarta inställningar i webbläsaren, hur man surfar säkert och hur man får ut det mesta av Google och vetenskapliga sökmotorer."


Dagens Medicin (Ing-Britt Persson)
"Av texten på bokomslaget kan man sluta sig till att den här handledningen i första hand är avsedd för anställda i sjukvården och för studenter på medicin- och vårdutbildningar. Emellertid, vem som helst som behöver söka medicinsk information för jobbet eller studierna kan här dyka rakt ner i guldgruvan."
Tidningen Allmänmedicin (Staffan Olsson)
"Sammanfattningsvis har boken sin plats på varje vårdcentral, och kan läsas med behållning av både novis och expert"
"Kapitlet om hur man värderar en webbplats borde närmast vara obligatorisk läsning för alla som någon gång söker viktig medicinsk information på nätet."
Moderna Läkare (Charlotta Karlsson)
"Fredrik Settergren, skaparen av allmänmedicin.se, lyckas emellertid med konststycket att sammanställa en trevlig och relevant guide i ämnet. Han håller sig i den breda mittfåran med matnyttiga förslag på sökmotorer, databaser och väletablerade hemsidor, men bidrar också med nya vinklingar och tips som känns intressanta även för den vane internetanvändaren. Här finns något att hämta både för nybörjaren och den som är mer varm i kläderna.
De många exemplen inbjuder till interaktivitet och det dröjer inte många sidor innan jag sitter med både laptop och bok framför mig."

FYSIO Nyhetsbrevet för sjukgymnaster (Linus Johansson)
"Boken ger bland annat en beskrivning av de, enligt författaren, 50 viktigaste sidorna, hur man använder sin webbläsare optimalt, hur man surfar säkert och hur man får ut det mesta av den stora databasen pubmed.com. Till detta kommer massor med andra tips och trick. En av bokens mer tilltalande delar är de situationsbaserade exempel där författaren presenterar ett problem och hur det snabbt och enkelt löses genom att besöka rätt sida. Den som läser boken kommer att kunna göra stora delar av sitt arbete lättare genom att använda internet på ett utökat och optimalt sätt."

Bibliotekstjänst (11113337 Thomas Arvidsson)
"Pedagogiskt, konkret och med realistiska exempel visar författaren, själv verksam som läkare, hur man på ett enkelt, smidigt och säkert sätt kan utnyttja de resurser som nätet erbjuder för att hitta vederhäftig information till nytta i det dagliga arbetet.
"Boken riktar sig till såväl studenter som redan yrkesverksamma inom sjukvården och kan med fördel användas vid självstudier, men kan även användas som underlag för mer formella vidareutbildningsdagar inom sjukvården."

Allmänmedicin Norrbotten
(Peter Olsson)

"Sammanfattningsvis en bra, trevlig och lättläst bok. Språket är genomarbetat och ofta med en avväpnande humoristisk distans. Den är väl värd att köpa in till Vårdcentralen och olika medarbetare kan få olika tips."